Privacybeleid
Jure.nl respecteert uw persoonlijke levenssfeer.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Het verstrekken van persoonsgegevens is op deze website niet verplicht. De bezoeker heeft zelf de keuze of men al dan niet persoonsgegevens wil invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat men persoonsgegevens invoert. Wanneer om invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt duidelijk met een * aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden, indien bij ons bekend, vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Cookie-beleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Internetbrowser worden opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf of van de computer. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan in geen geval beschadigen.
Op deze website worden sessie-cookies gebruikt, bij het sluiten van de Internetbrowser worden deze automatisch verwijderd. Op deze website wordt ook gebruik gemaakt van tijdelijke cookies, deze worden automatisch 60 dagen na het laatste bezoek verwijderd. Aan de hand van tijdelijke cookies kunnen websites de bezoeker herkennen als men deze weer bezoekt. Tijdelijke cookies worden op deze website slechts gebruikt om ervoor te zorgen dat men automatisch ingelogd is om zo persoonlijke voorkeuren direct toe te kunnen passen.
Cookies kunnen tevens worden gebruikt om advertenties op de websites die men bezoekt beter op behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Indien men het plaatsen van cookies onmogelijk maakt is het mogelijk dat bepaalde functies op deze website niet of niet goed werken of dat men van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.
Onder andere Google Inc. (Google) en DoubleClick presenteren op deze website advertenties. Zij plaatsen daarvoor cookies op de computer van de bezoeker en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door deze website geplaatste cookies.
De bezoeker kan zelf beslissen of cookies geaccepteerd worden of geweigerd worden. Er bestaat vaak ook een keuze in de gebruikte Internetbrowser die de gebruiker op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient men de instellingen in de Internetbrowser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het help menu van uw favoriete Internetbrowser voor het instellen van de cookie-voorkeuren.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken zodat de website verbeterd kan worden qua gebruiksgemak. De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik door de bezoeker waaronder onder andere het IP-adres wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal nimmer een IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Geen van de eventueel verstrekte persoonsgegevens wordt gecombineerd met door een cookie gegenereerde informatie. Hierdoor is informatie over het gebruik van de website nooit te herleiden naar een individuele gebruiker van de website.


Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Jure.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Deze aanpassingen zullen op deze website worden aangekondigd en bekend worden gemaakt. Wanneer u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste privacyverklaring op uw gebruik van toepassing zijn.

Privacy is een gevoelige aangelegenheid.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie